רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455351601   מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוח   ב'   א  26/06/2016   
      ב  29/07/2016   

הפקולטה למדעי החיים