רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455350501   מיפוי המוח ודימות מוחי   א'   א  29/01/2016   
      ב  06/05/2016   

הפקולטה למדעי החיים