רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455342401   אינטראקציות צמח פתוגן   א'   א  03/02/2016   
      ב  06/05/2016   

הפקולטה למדעי החיים