רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455336301   ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות   ב'   א  29/06/2016   
      ב  03/08/2016   

הפקולטה למדעי החיים