רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455336001   הנדסה גנטית   א'   א  20/01/2016   
      ב  18/02/2016   

הפקולטה למדעי החיים