רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455334801   אבולוציה מולקולרית   א'   א  28/01/2016   
      ב  26/02/2016   

הפקולטה למדעי החיים