רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455305901   צמחי תועלת   א'   א  26/01/2016   
      ב  24/02/2016   

הפקולטה למדעי החיים