רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455303401   נגיפים גורמי מחלות - מנגנונים מולקולריים   א'   א  18/01/2016   
      ב  17/02/2016   

הפקולטה למדעי החיים