רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455303201   ביולוגיה מולקולרית של מחלות מדבקות ממקור חיידקי   א'   א  24/01/2016   
      ב  26/02/2016   

הפקולטה למדעי החיים