רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455281501   פיסיקה ב'   א'   א  20/01/2016   
      ב  16/02/2016   
0455281502   פיסיקה ב'   א'   א  20/01/2016   
      ב  16/02/2016   

הפקולטה למדעי החיים