רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455281201   בעלי חיים בתנועה   ב'   א  27/06/2016   
      ב  01/08/2016   

הפקולטה למדעי החיים