רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455262601   גנטיקה כללית - מעבדה   א'   א  14/01/2016   
      ב  11/02/2016   

הפקולטה למדעי החיים