רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455258001   מיקרוביולוגיה   ב'   א  12/07/2016   
      ב  15/08/2016   
0455258002   מיקרוביולוגיה   ב'   א  12/07/2016   
      ב  15/08/2016   

הפקולטה למדעי החיים