רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455254901   ב יוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית   ב'   א  23/06/2016   
      ב  28/07/2016   
0455254902   ב יוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית   ב'   א  23/06/2016   
      ב  28/07/2016   

הפקולטה למדעי החיים