רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455181701   פיסיקה א'   ב'   א  17/07/2016   
      ב  15/08/2016   
0455181701   פיסיקה א'   ב'   א  17/07/2016   
      ב  15/08/2016   
0455181702   פיסיקה א'   ב'   א  17/07/2016   
      ב  15/08/2016   
0455181702   פיסיקה א'   ב'   א  17/07/2016   
      ב  15/08/2016   

הפקולטה למדעי החיים