רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455151401   מבוא לביולוגיה ג'   ב'   א  04/07/2016   
      ב  31/07/2016   
0455151402   מבוא לביולוגיה ג'   ב'   א  04/07/2016   
      ב  31/07/2016   

הפקולטה למדעי החיים