רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455151201   מבוא לביולוגיה א'   א'   א  26/01/2016   
      ב  25/03/2016   
0455151202   מבוא לביולוגיה א'   א'   א  26/01/2016   
      ב  25/03/2016   

הפקולטה למדעי החיים