רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0453411501   עקרון ה - hologenome : תפקיד ה- microbiota בהתאמה והאבולוציה   א'   א  02/02/2016   
      ב  25/03/2016   

הפקולטה למדעי החיים