רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0453338801   הנדסת נוגדנים   א'   א  18/01/2016   
      ב  21/02/2016   

הפקולטה למדעי החיים