רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0453311401   טכנולוגיה אנזימטית   ב'   א  21/06/2016   
      ב  25/07/2016   

הפקולטה למדעי החיים