רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0452312501   סוכרים, לקטינים וגליקוביולוגיה   ב'   א  05/07/2016   
      ב  03/08/2016   

הפקולטה למדעי החיים