רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0452311701   שיטות בסיסיות בביולוגיה של התא ובביולוגיה מולקולרית   א'   א  27/01/2016   
      ב  04/03/2016   

הפקולטה למדעי החיים