רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0452111401   ביולוגיה של התא למתקדמים   א'   א  21/01/2016   
      ב  26/02/2016   

הפקולטה למדעי החיים