רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0431461301   הבסיס המדעי לשמירת הטבע   ב'   א  28/06/2016   
      ב  04/08/2016   

הפקולטה למדעי החיים