רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0421413001   ביולוגיה מולקולרית של ממברנות   ב'   א  30/06/2016   
      ב  10/08/2016   

הפקולטה למדעי החיים