רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0421380401   שיטות בביולוגיה מבנית   ב'   א  08/07/2016   
      ב  11/08/2016   

הפקולטה למדעי החיים