רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0400100101   בטיחות   א'   א  13/11/2015   
      ב  21/01/2016   

הפקולטה למדעי החיים