רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455387901   עמידות לתרופות   ב'   א  12/07/2015   
      ב  16/08/2015   

הפקולטה למדעי החיים