רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455383401   עקרונות ביוטכנולוגיים בהנדסת רקמות   ב'   א  22/06/2015   
      ב  21/07/2015   

הפקולטה למדעי החיים