רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455377901   פרקים בביוטכנולוגיה   א'   א  01/02/2015   
      ב  02/03/2015   

הפקולטה למדעי החיים