רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455370301   ביוגיאוגרפיה   א'   א  05/07/2015   
      ב  03/08/2015   

הפקולטה למדעי החיים