רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455368601   אימונולוגיה כללית מעבדה   ב'   א  24/06/2015   
      ב  23/07/2015   

הפקולטה למדעי החיים