רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455368201   גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי   א'   א  12/02/2015   
      ב  01/04/2015   

הפקולטה למדעי החיים