רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455365201   בקרה הורמונלית של התנהגות בע"ח   א'   א  27/01/2015   
      ב  23/02/2015   

הפקולטה למדעי החיים