רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455351501   איפיון מחלות נוירודגנרטיביות ע"י ה דמיה   ב'   א  23/06/2015   
      ב  29/07/2015   

הפקולטה למדעי החיים