רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455350501   מיפוי המוח ודימות מוחי   א'   א  09/02/2015   
      ב  04/03/2015   

הפקולטה למדעי החיים