רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455346201   ביוטכנולוגיה בצמחים   א'   א  16/02/2015   
      ב  02/04/2015   

הפקולטה למדעי החיים