רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455342401   אינטראקציות צמח פתוגן   א'   א  27/01/2015   
      ב  03/03/2015   

הפקולטה למדעי החיים