רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455336301   ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות   ב'   א  22/06/2015   
      ב  22/07/2015   

הפקולטה למדעי החיים