רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455336001   הנדסה גנטית   א'   א  12/02/2015   
      ב  13/03/2015   

הפקולטה למדעי החיים