רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455306601   מבוא לביואינפורמטיקה - קורס חובה   א'   א  05/02/2015   
      ב  26/02/2015   
0455306602   מבוא לביואינפורמטיקה - קורס חובה   א'   א  05/02/2015   
      ב  26/02/2015   

הפקולטה למדעי החיים