רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455306401   נוירואתולוגיה: מודלים של בע"ח בנוירוביולוגיה   ב'   א  29/06/2015   
      ב  02/08/2015   

הפקולטה למדעי החיים