רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455305301   ביולוגיה ימית   א'   א  08/02/2015   
      ב  04/03/2015   

הפקולטה למדעי החיים