רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455303401   וירולוגיה מולקולרית של נגיפים אנימליים   א'   א  10/02/2015   
      ב  06/03/2015   

הפקולטה למדעי החיים