רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455303201   ביולוגיה מולקולרית של מחלות מדבקות ממקור חיידקי   א'   א  29/01/2015   
      ב  23/02/2015   

הפקולטה למדעי החיים