רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455281101   נדידת ציפורים - עקרונות ביולוגיים ושיטות מחקר   ב'   א  09/07/2015   
      ב  10/08/2015   

הפקולטה למדעי החיים