רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455280901   אקולוגיה של הצומח בא"י   ב'   א  01/07/2015   
      ב  04/08/2015   

הפקולטה למדעי החיים