רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455280701   התנהגות בע"ח   א'   א  19/02/2015   
      ב  08/05/2015   

הפקולטה למדעי החיים