רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455280601   חסרי חוליות - היבטי תיפקוד השוואתים   ב'   א  01/07/2015   
      ב  28/07/2015   

הפקולטה למדעי החיים