רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455280501   הכרת עולם הצומח   ב'   א  29/06/2015   
      ב  20/07/2015   

הפקולטה למדעי החיים